Meet China’s Emerging Number 2

The Diplomat
Zi Yang
May 5, 2017
A biography of Li Zhanshu, the right-hand man to Xi Jinping.